Paralel Evren KonuluDiziler

 

 

Paralelevrenfikri, edebiyattanbilime, filmlerdendizilerekadarbirçokalandailgiçekenbirkonuolmuştur. Peki, bukonuyuelealandizilernelerdirveparalelevrenlerinbizinedenbukadarçokcezbettiğinihiçdüşündünüzmü? İştesizidüşündürecekvekafanızıkarıştıracakparalelevrentemalıdiziler!

TelevizyondaParalelEvrenlerinPopülaritesi

Diziler, yoğuniştemposuvestresligünlükyaşamdankaçışsağlayanbirlimanolabilir. Ama bazenbukaçış, sadecefarklıbirevrene, farklıbir zaman dilimineya da hattafarklıbirversiyonunabizigötürür. Paralelevrentemalıdiziler, tam da bunoktadadevreyegiriyor. Sadecefarklıdünyalardayaşananolaylarıgörmeklekalmıyor, aynızamandakendivarlığımızıvekaderimizi de sorguluyoruz. Bu tarzdiziler, genelliklebilimkurguvefantastiköğelertaşısa da, aslındaçokdahaderinfelsefisoruları da gündemegetirir.

DikkatÇekenParalel Evren Dizileri

Fringe

“Fringe”, bilimkurguveparalelevrenleribirarayagetirendikkatçekicibir dizi. Ana karakterimiz Olivia, bir dizi tuhafolayıçözmekiçinçeşitlievrenlerarasındadolaşıyor. Bu dizidegördüğümüzalternatifevrenler, aslındakarakterlerinfarklıseçimleryapmışolabileceğiversiyonları. Bu da bize, kendihayatımızdakiseçimlerinönemini fark ettiriyor.

Dark

Alman yapımıolan “Dark”, zaman yolculuğuveparalelevrenlerarasındakikarmaşıkilişkilerielealıyor. “Dark”, sadecebirailedramıdeğil, aynızamandavaroluşsalsoruları da sorgulayanbiryapıt. Kendi seçimlerimizinbaşkalarıüzerindekietkilerini, karmaşıkbirağolaraksunuyor.

Stranger Things

Amerikan yapımı “Stranger Things”, aslında tam anlamıylabirparalelevrendizisisayılmayabilir; ama “Upside Down” adlıalternatifbirboyutuişliyor. Bu boyut, ana karakterlerinyaşadığıdünyanınkaranlıkvetehlikelibiryansıması. Yani, aslında her birimiziniçindetaşıdığıkaranlıkveaydınlıkyönlerinfizikselbirtemsilidiyebiliriz.

Paralel Evren ileİlgiliDizilerveFilmler Neden Bu Kadar İlgiÇekici?

Paralelevrenfikri, aslındaiçimizdeki “keşke”lerive “yaşuolsaydı”larıtemsilediyor. Farklıbirevrende, farklıbir ben mi olabilirdim? Ya da farklıbirevrende, hayatımdahamı iyi olurdu? İştebutarzdiziler, busorularıncevaplarınıararkenbizi de yanınasürüklüyor.

Paralelevrenkonulubilimkurgudizileriniseviyorsanız dizillasitesi tam size göre!

Paralelevrentemalıdizilervefilmler, yalnızcaizleyiciyieğlendirmekya da görselbirşölensunmakiçin var olmuyor. Aynızamandabizi, kendivaroluşumuzvehayatımızdakiseçimlerkonusundaderindüşünceleresevkediyor. Belki de buyüzden, farklıdünyalaraaçılankapılarardında, aslındakendimizikeşfetmeyeçalışıyoruz. Sonuçolarak, eğersiz de kendivaroluşunuzusorgulamakve ‘acababaşkatürlübirhayatımolabilirmiydi?’ diyedüşünmekistiyorsanız, budizileremutlakagözatmalısınız. Hem eğlenip hem de düşüneceğinizbudiziler, eminim ki sizin de favorilerinizarasınagirecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *